top of page

Udstillings- og præmieregler for Fjerkræklubben Syd-, Øst- og Midtfyn

 

Personer, der tilmelder dyr til udstillingen, skal være gyldige medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Fjerkræklubben S.Ø.M.

 

De udstillede dyr bedømmes ud fra de seneste udgaver af:

Skandinavisk Fjerkræstandard

DR Standard for Raceduer

Skandinavisk standard for fasaner og sirfjerkræ

 

Der kan kun udstilles dyr af racer og varieteter, der er godkendt og optaget i disse standarder. Såfremt de er påsat fast fodring fra D.F.f.R. og duer med D.F.f.R. eller D.R.s. fodring.

 

Udstillingen omfatter: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer udstillet og bedømt som enkeltdyr (1,0 eller 0,1).Dyrene bedømmes på pointkort

 

Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner, sirfjerkræ og duer udstillet i voliere og bedømt som volieresamling: Der udstilles 1,3 pr. voliere for høns og dværghøns, 2,2 pr. voliere for duer og 1,2 pr. voliere for svømmefugle, kalkuner og sirfjerkræ. – alle i samme race og farve. Dyrene bedømmes på kritikkort.

 

Æg til bedømmelse fra høns og dværghøns udstilles som samling med 8 æg. Æg til bedømmelse fra gæs, ænder og kalkuner udstilles som samling med 5 æg. Æggene bedømmes på pointkort til æg.

Alle dyr kan – uanset alder – udstilles.

Ringseddel eller kopi af denne skal følge anmeldelsen eller afleveres senest sammen med dyrene, når disse indleveres på udstillingen.

 

De udstillede høns, dværghøns, kalkuner, fasaner, sirfjerkræ og duer skal være vaccineret efter gældende regler. Dyr, der ikke er vaccineret, bortvises fra udstillingen. Vaccinationsattest eller kopi heraf skal følge anmeldelsen eller afleveres senest sammen med dyrene, når disse indleveres på udstillingen. Hvis en udstiller ikke afleverer vaccinationsattest eller kopi heraf, bortvises samtlige dyr fra den pågældende udstiller.

Stadepenge fastsættes af bestyrelsen. Ungdomsmedlemmer betaler halv pris, og kan tildeles ungdoms- og fællespokaler. Ungdomsmedlemmer kan udstille i januar året efter de fylder 18 år.

 

Vandrepokaler for voksne

Klubmester voksen. Store- eller dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer 3,3

Ænder, gæs og kalkuner

Store høns – let race

Store høns – svær race

Dværghøns – let race

Dværghøns – svær race

Duer

 

Vandrepokaler for ungdom

Klubmester ungdom. Store- eller dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer 2,2

Ungdom – store høns

Ungdom – dværghøns

Ungdom – ænder, gæs og kalkuner

Ungdom – duer

 

 

Vandrepokaler som kan vindes af både voksen og ungdom

Bedste hane

Bedste høne

Sirfjerkræ og voliere

Sjældne og Vanskelige Racer og varieteter (efter DFfRs liste)

- Denne pokal kan også vindes sammen med de øvrige trioplokaler.

Pokaler uddeles efter samme regler som ærespræmier. Hvor ikke andet er nævnt. Ved klubmesterskab tildeles et diplom. 

 

Vandrepokaler for voksen, skal for at blive ejendom, vindes 3 gange i træk på samme race og farve eller 5 gange i alt på samme race og farve. Ungdomspokaler skal for at blive ejendom, vindes 3 gange i alt uanset race og farve.

Fællespokaler skal for at for at blive ejendom vindes 3 gange i træk på samme race og farve eller fem gange samme race og farve. Når en pokal vindes til ejendom, påføres det pokalen: Vundet til ejendom.

Når pokalerne er udskrevet tildeles de til den, der har haft den flest gange og som stadig er aktiv medlem af Fjerkræklubben Syd-, Øst og Midtfyn og D.F.f.R.

Ærespræmier tildeles trioer 1,2 eller 2,1 af samme race og farve, som opnår mindst 276 point og ingen dyr bedømt under 91 point, samt volieresamlinger på mindst 92 point. Såfremt dyrene er af eget opdræt og med korrekt ringstørrelse.

 

Volieresamlinger indsættes i præmierækken med 3 gange point.

 

Højeste trio får først, næsthøjeste nr. 2 osv.

 

Kåringspræmier tildeles trioer 1,2 eller 2,1 af samme race og farve, som opnår 273 – 275 point og ingen dyr bedømt under 90 point, samt volieresamlinger på 91 point. Dyr af ikke eget opdræt, men med korrekt ringstørrelse kan tildeles kåringspræmie.

 

Der uddeles én præmie for hver påbegyndt 4 hold æg. Hvis samlingen har opnået mindst 92 point tildeles ærespræmie. Hold med 91 eller 90 point kan tildeles kåringspræmie. Disse indsættes i præmierækken efter præmieudvalgets skøn.

 

Sjældne eller vanskelige racer og varieteter eller dyr udstillet af ungdomsmedlemmer, der ikke opnår anden præmie, kan tildeles en opdrætterpræmie efter præmieudvalgets skøn.

Regler for tildeling af ærespræmier. Præmier uddeles efter opnået antal point. Ved pointlighed mellem flere hold sker placeringen efter nedenstående regler og rækkefølge:

 

Ved pointlighed afgøres rækkefølgen af bedste hane

Ved fortsat lighed går tegnede forud for ensfarvede

Ved fortsat lighed går 2,1 forud for 1,2

Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor hanen har mest for type

Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor hanen har mest for farve og tegning

Ved fortsat lighed afgøres rækkefølgen af bedste høne.

Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor en høne har mest for type

Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor en høne har mest for farve og tegning.

Er der fortsat lighed, trækker præmieudvalget lod.

 

Ved pointlighed står duer og volierer altid bagerst. Blandt disse går tegnede frem for ensfarvede. Ved fortsat lighed trækkes der lod.

Begrundelse: Duer og volieresamlinger bedømmes på kritikkort med slutpoint. Der er således ingen point for type til brug for fastlæggelse af placering.

I tvivlstilfælde er præmieudvalget den højeste myndighed.

-således vedtaget på den ordinære generalforsamling på Frisengården i Nyborg d. 8 februar 2015

bottom of page