Fjerkræklubben Syd-, Øst- og Midtfyns generalforsamling 6. februar.

 

Referat

 

Punkt 1: Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslår Bjørn som dirigent. Han takkede for valget og bekendtgjorde, at generalforsamlingen er indvarslet korrekt.

 

Valgt som stemmetællere blev Therese og Ole

 

Antal stemmeberettede deltagere på generalforsamlingen: 15


Punkt 2. Bestyrelsens beretning v. formanden.

”23-25 marts var vi til forårsudstilling i Ullerslev hallen og det var godt besøgt og vi havde en god weekend.

18. April havde vi forårsbanko på Vindinge Skole, flere deltagere ønskes.

5. maj havde vi haneudstilling på Hvidkilde Gods vi kunne godt have nogle flere udstillere

6. Maj havde vi fødselsdagfest hvor klubben var vært med boller og lagkage.

9-11. Juni det fynske fælleskue. Husk, at vi i SØM også har lov til at udstille dyr her.

24. Juni skulle vi have børnedyreskuet, blev ikke til noget da der ikke var tilslutning nok af børneudstiller så vi har vedtaget at lukke børnedyreskuet.

4.augst. var vi på hønsegårdsbesøg ved Lars Bo i Langeskov, her skal vi se deres dyr og nyde eftermiddagskaffe. Vi havde en hyggelig eftermiddag. Vi håber at alle medlemmer stadig ønsker at støtte op om sådan et arrangement, og glæder os til at se mange flere ansigter sådan en dag.

9. September vaccinationsdag ved Jørgen Chr, her samles vi og får vaccineret dyr til næste års udstilling.

15. September. Hvor vi var på Egeskov Marked med propaganda. der siges der godt kunne være flere folk.

29. September. Hønsedag hos Heidi Frederiksen Skellerup. Vi sætter hønsene i bure, herefter hygger over en kop kaffe inden dommeren. Denne gang Bjørn, gennemgår hvert enkelt dyr. fældes oprydning efter medbragt mad.

20. Oktober var der arbejdsdag på lageret, hvor vi fik mærket vores buremateriale til udlån til europaudstilling i Herning .

12-13.Januar 2019. Klubudstillingen i Vindinge hallen var en meget fin udstilling, men vi har plads til flere dyr

En stor tak til vores sponsorer også en stor tak til vores frivillige hjælpere.”
 

Ingen kommentarer. Ingen stemmer imod.

 

Punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges.

Bo ville gerne vide hvor mange medlemmer der er i klubben. Der er pt. 4 æresmedlemmer, 6 familiemedlemsskaber, 22 alm. medlemskaber og 4 ungdoms.

Resultatet fra udstillingen er steget meget fra 17, men det skyldes at i 2017 blev udstillingen aflyst pga fugleinfluencaen. Det er noget rod, at udstillingen fremgår på 2 års regnskab i det at mange forudbetaler i december.

Jørgen: Foreningen har før haft regnskabsår fra februar til februar, men det blev lavet om efter vedtægterne fra hovedforeningen.

Yvonne foreslår at der på oversigten fremgår dette års regnskab og sidste års regnskab, så man kan sammenligne årsresultaterne.

Brian spørger om det er muligt at flytte indtægterne til udstillingen året efter til regnskabet året efter. Men da pengene går i banken i december er det ikke til.

 

Ingen stemmer imod årsregnskabet.

 

Punkt 4. a: Indkomne forslag vedrørende klubben.

 

Forslag 1: Fra bestyrelsen

Det foreslås, at der under klubbens vedtægter §3 tilføjes ungdomsmedlemmer fra deres 6. til 18. år, så ordlyden bliver: ”Passive medlemmer og ungdomsmellemer (fra deres 6. til 18. år) kan optages i klubben, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggende.”

 

Kommentar fra bestyrelsen: Jørgen: jeg mødte en mand til en udstilling som spurgte om hans søn kunne blive medlem og han var kun 18 mrd. Og man kan ikke blive dansk ungdomsmester før man er 6 år.

 

Bo: Hvis en ung betaler fuld medlemskab, har man så ikke stemmeret?

Jørgen, Indtil man er 18 år betalers der ungdoms kontingent,og dermed uden stemmeret. og der kan kun udstilles i ungdomsafdelingen.

Bo: men det fremgår ingen steder, ved hovedforeningen, at man ikke må betale fuldt medlemskab.

Ib: Jeg har tjekket det i dag, og ungdomsmedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Man skal skrive sin alder ved indmeldelsen.

 

Ingen yderligere kommentarer, og der bliver stemt: ingen stemmer imod.

 

Forslag 2: Fra bestyrelsen

Det foreslås at det nuværende klubblad, som udkommer én gang årligt og kun omhander bestyrelsens sammensætning, generalforsamlingen, årets program og medlemslite nedlægges. Herefter vil alle klubbens meddelelser ligge på hjemmesiden og såfremt man har opgivet sin mailadresse vil der komme en nyhedsmail før hvert arrangement. Samt meddelelse i det grønne blad. Medlemmer uden PC kan henvende sig og får så tilsendt årsprogram og referat fra generalforsamlingen.

 

Kommentar fra bestyrelsen: Heidi: Jeg syntes det er spild af tid og papir at sidde og lave bladet som det er i dag, hvor det kun er referat fra generalforsamlingen og et foreløbigt program. Hvis man laver det om til enten nyhedbrev eller flere små blade kan der skrives om det der er sket og hvad vi skal næste gang. Vi sender i forvejen nyhedbreve ud når der er arrangementer med info herom.

 

Ole: Jeg syntes det er en god idé, så vi bliver meldt om løbende hvad der sker.

Forslag enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 4b: Indkomne forslag til DFfR’s repræsentantskabsmøde.
Der er ikke kommet nogle

 

Punkt 5: Arbejdsplan for kommende år
 

Åben hønsedag: 23 marts. (hos Brian Holmberg)

Forårsbanko: 16. april

Haneudstilling: Hvidkilde 4. maj. (sanderumgaard 5. maj, evt. sammen med Odense-Vestfyn) Jørgen havde spurgt Anni fra Hvidkilde om andre arrangementer, og der er 11. maj på Bramstrup Gods (nr.lyndelse) – de har aldrig haft dyr med før, hun ringer tilbage. det koster 200kr for 6meter facade.

Ib: Alt propaganda er jo godt, men sommetider er det for dyrt. Vi var med på Valdemar Slot – inviteret af et firma, hvis vi skulle have betalt var vi ikke med.

Bjørn: Ellers skal vi jo huske Dyrskuet, der kommer virkelig mange folk. Gratis. Så sæt endelig banner m.m. op der.


 

Fødselsdag: 6. maj. skal det være søndag, eller weekenden efter? Skal 98 år fejres?

Evt. sammen med Hvidkilde?

Jørgen: Der plejer desværre aldrig at være ret mange til fødselsdagen, så hvis vi er på hvidkilde og evt. bræmstrup. Så kan den vel godt springes over?

Therese: Det giver god mening at holde det et af de steder, så vi slår det sammen med et andet arrangement.


 

Rep.møde: 25. maj

Dyrskue: 14-16 juni

Åben hønsedag: 10. august. (Yvonne Isen)


 

Vaccination: Søndag d. 1 september: Kommer til ligesom forige år, at der er mulighed for at få vaccineret på langeland ugen før eller på vestfyn senere.


 

Egeskov marked: lørdag d. 14 september

Hønsedag: 6. oktober

Julebanko: 28. november

Landsudstilling: 13-15 december

Tilmelding til udstilling: 16. december

Klubudstilling 20: 11-12 januar.

Generalforsamlingen 20: 13 februar.


 

Melanie: Hvorfor er klubben ikke på ørbækmarked. 12-14. juli

Bestyrrelsen: vi har ikke kunnet den dag, men hvis nogle af medlemmerne vil må de meget gerne.

M: Der har ikke været ret mange med høns og det er da synd. Jeg vil gerne have noget materiale med.


 

Punkt 6; Valg til bestyrelse.
På valg er: Jack Tangaa – modtager genvalg

Paul Frederiksen – modtager genvalg

Ingrid Larsen – modtager genvalg.

René Jørgensen – modtager ikke genvalg.

 

Bestyrelsen foreslår Yvonne Isen,

Yvonne Isen, Bo Rasmussen, og Brian Holmberg stiller op.

 

Afgivne stemmer:

 

12 stemmer til Yvonne

11 stemmer til Paul

10 stemmer til Jack

8 stemmer til Ingrid

6 til Brian

3 til Bo

 

 

Valg af 2 bestyrelsessuppl.

Bestyrelsen foreslår Brian som første supl. og Sanne som 2. suppl

Vedtaget.

 

Valg af 1 Bilagskontrolant og 1 suppl.
På valg er Yvonne Isen – modtager genvalg. Kan ikke genvælges pga indtræden i bestyrelsen.

 

Bo stiller op til revisor.

Ole modtager genvalg som suppl.

 

Punk 7: Valg af klubrepræsentant til DFfR’s repræsentantskabs -møde.
Vi plejer at sende formanden afsted. Ingen andre forslag.

 

Indstilling af medlemmer til udvalg i DFfR (ulige år).

Der findes en masse forskellige udvalg i hovedforeningen hvor det er muligt at komme med. Ingen ønsker at indstilles

 

Punkt 8. Eventuelt. Her kan alt debateres, men intet kan vedtages

Bo: Det grønne blad, det er dejligt at arrangementerne er i. Men sørg for det kommer med i god tid.

Jeg sad og kiggede i klubbens standart. Den mangler opdateringen.

Ingrid har opdateret den for et par år siden, men bestyrelsen tjekker op på det.

Bo: Til Ib, hovedbestyrelsen. Når man kigger på hjemmesiden, under love henvises til gamle lovbekendtgørelser.

Ib: Det er noteret, ellers kan man gå ind på fødevarestyrelsens side, da der hele tiden kommer nye regler.

 

Yvonne: Vi er nogle nye og jeg ønsker igen i år at der kommer en præsentation når der skal stemmes på nogle folk. For det er jo ikke alle der kender alle.

Bestyrelsen har taget det til efterretning, og Bjørn foreslår man præsentere sig senere.

 

Lars Henning: Jeg er også ny, og det er måske en idé med navneskilte.

 

Facebook:

Melanie: Jeg tænker det er en idé med en pr. gruppe, som tog sig af at promovere og inviterede.

Sanne: Den skal være mere aktiv, og sørge for at dele arrangementer mange steder.

Yvonne: Man kan godt have en tovholder i bestyrrelsen som samarbejder med en Pr. ansvarlig, som ikke nødvendigvis er i bestyrelsen.

 

Bjørn takker for god ro og orden, og som afslutning beder bestyrelsen om at rejse sig med en præsentation.

 

Herefter var der Uddeling af pokaler fra klubudstillingen, til dem som var mødt op.

 

Årets NOOF 2018 blev Heidi Frederiksen

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now