top of page

 Ordinær generalforsamling 27. februar 2024

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Jørgen bød velkommen og foreslog Bjørn til dirigent.

Bjørn blev valgt, takkede for valget, og meddelte generalforsamlingen var lovligt indvarslet i det grønne blad, hjemmeside, mail og facebook.

Dagsordenen blev læst op.

Stemmetællere blev Ole og Martin.

15 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

 

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden.

Vi har mistet Lis den 4 januar. Formanden bad alle rejse sig og ære hende. Æret været hendes minde.

 

"Efter en vellykket hjemmebedømmelse i december 2022, var klubbens næste arrangement den årlige generalforsamling d. 28. februar 2023 på Vindinge skole. Her var ikke de store ting, dog skal det nævnes at bestyrelsen igen blev på 7 medlemmer da Henrik Madsen og Lene Sørensen også modtog valg. Generalforsamlingen i detaljer er på hjemmesiden under afholdte arrangementer 2023. 

 

Næste arrangement d. 6. maj med PR på Hvidkilde gods var planlagt sammen med haveselskabet. Vejret var meget dårligt, der stod en strid blæst ind fra vest, lige hvor vi skulle være, så vi havde ingen mulighed for at styre teltet. Beklageligt, men vi måtte aflyse, ellers en dag hvor der kommer rigtig mange mennesker, så vi håber på godt vejr nu her næste gang. 

 

Repræsentantskabsmødet d. 10. juni var i år henlagt til det Fynske. Det er jo sådan at mødet skifter mellem de tre landsdele. Vi blev forespurgt om det var noget vi havde mulighed og lokaler til at arrangere. Det kunne vi, da vi har et godt samarbejde med Vindinge Hallen, og den var ledig til dagen. Der var ca. 70 repræsentanter og gæster fra hele landet. Kl. 12 var der spisning for de tilmeldte, og indtil kl.13 hvor mødet begyndte, var der lejlighed til at hilse på dem man ikke ser så tit. Formanden bød velkommen til dette års møde. Efter valg af dirigent var der en god debat, på de enkelte punkter, de næste par timer. Slutteligt var der kaffe og kage.  

 

Det Fynske dyrskue var også samme weekend som repræsentantskabsmødet, så der var nogen der havde lidt travlt, da der også skulle sættes borde og stole op til mødet i hallen. Nogen nåede begge dele, så der også var dyr herfra.  

 

Ørbæk marked midt i juli, her var vi også tilmeldt med en PR stand og diverse dyr. Desværre var der i Flødstrup lige kommet et udbrud med fugleinfluenza, så selvom det var uden for området turde markedsbestyrelsen ikke løbe nogen risiko, så alt med fjer blev aflyst. 

Da vi var opsat på at komme til marked, tog vi derover kun med diverse materialer samt en skærm med klip fra Lokal tv. 

Søndagen var noget blæsende med regnbyger, så under disse byger var der god søgning i teltet, ellers var der noget tomt. Så fremover, et marked uden dyr er ikke det store for os, det vil vi nok ikke gøre en anden gang. Vi håber at 2024 vil være et marked med mange dyr og flot vejr.  

 

Næste arrangement var grill d. 12. august. 

Jack var inde på at der godt kunne holdes en lidt mere social sammenkomst hen på sommeren, Jack ville gerne være vært, alle skulle være velkommen, såvel hønsefolk som familie. Familien, som var en stor del af de mennesker der var med til at flytte Jack til den nye adresse i Herrested, bygge hønsehuse, voliere med mere, mødte talstærkt op. 

Det blev aftalt at fjerkræklubben, kamphønseklubben og Jack skulle deles om udgifterne.   

Medlemmer fra fjerkræklubben mødte fredag eftermiddag op med klubbens telte, og fik disse opsat så der var klar til festlighederne om lørdagen. Vi var 36 personer der mødte til eftermiddags kaffe i rimeligt vejr, hvor vi også var rundt og besigtige det nye anlæg med flere huse og tilhørende voliere, er fint anlæg med god plads. Til aften var der tændt op i grillen hvor menuen stod på helstegt pattegris og pølser. En rigtig hyggelig eftermiddag og aften, trods en silende regn sidst på dagen. Teltene holdt fint regnen ude, ingen blev våde, og aftenen sluttede i godt humør, stor tak til Jack for initiativet. 

 

Sidst i august blev der taget hul på den nye udstillingssæson, med vaccination. 

Der var 6 steder hvor der var en del dyr, hertil kørte vi rundt, andre stødte til de steder der passede bedst. Der var ca. lige mange store og dværghøns. Der var omkring 300 dyr og arbejdet gik fint og sluttede ved 14 tiden, hvorefter dyrlægen skulle videre til Langeland. 

 

Hønsedagen ved Yvonne og Gert d. 9. september. Efter opstilling af bure og isætning af dyr, var der på terrassen et veldækket morgenbord i det fine sensommervejr. En hønsedag hvor man kunne komme med 4 dyr af hver race og farve, så det blev i alt til 53 dyr. Der var meget at se på, og gennemgå. Mange racer som vi ser i al almindelighed men også en del nye, store Lakkenfelder, Malayer og Maran var nyt her i området. 

En stor spørgelyst ved de enkelte dyr og kommentar, hvordan ser man lige på f. eks. denne kam, haleovergang m.m. og hvor meget vil der evt. blive trukket på kortet. 

Sådan forløb dagen igennem med diverse pauser, indtil kl. 14. hvor vi sluttede med kaffe og æblekage. 

Tak til Yvonne og Gert for vi igen måtte bruge de gode forhold til denne hyggelige dag, også tak til de fremmødte, som forhåbentligt fik svar, og noget med hjem omkring deres dyr. 

 

Årets højdepunkt, og sidste begivenhed i 2023 UDSTILLINGEN. 

 

Så kom vi ind i december hvor der endelig kunne holdes en normal udstilling, igen i Vindingehallen. Også som det skulle have været sidste år sammen med kaninerne, hvor fugleinfluenzaen i sidste øjeblik satte en stopper for udstillingen. 

To hyggelige dage med godt socialt samvær og publikum, trods det noget kedelige vejr. 

Hele hallen blev fyldt med en fin vifte af fjerkræ og kaniner, der blev i alt udstillet 164 stk. fjerkræ og 114 stk. kaniner. Der var mange gode enkeltdyr i alle racer og farver. 

Klubmesterne var i år for ungdommen de Gule dværg Wyandotter, og de voksne med Sorte dværg Hamborger.  

Cafe, præmiestand m.m. var også med til at give udstillingen en helhed. Indtryk derfra i billeder på hjemmesiden. Vi håber på at 2024 på samme gode måde kan afholdes med begge foreninger, og uden nogen form for påbud. Udstillingen sluttede søndag kl. 15.00 med præmieuddeling, og oprydning fra de mange hjælpere, som også var der om fredagen. Stor tak for det. 

 

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, i 2023. 

 

Der skal her til sidst lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde året igennem. Også tak til alle andre medlemmer med pårørende, som har taget del i klubbens virke i det forløbne år. 

Også en stor tak til Vindingehallen samt alle sponsorer for præmier og annoncer til udstillingen. "

Tak for en fyldest gørende beretning. Ingen kommentarer, ingen stemte imod beretningen som blev godkendt.
 

3. Regnskab

a. Det reviderede regnskab fremlægges.

Årsregnskab 01.02.2023 – 31.01.2024

 

                                        Ind              Ud                             Total

Kontingent 2023     2.950,00                                            2.950,00

Kontingent 2024     1.825,00                                           1.825,00

Udstilling               10.328,50       16.417,46                  -6.088,96  (1)

bank, hjemmeside       31,03         2.446,13                   -2.415,10  (2)

Øvrige                      1.024,02          5.236,45                  -4.212,43  (3)

Arrangementer    12.617,50        11.097,75                    1.519,75 (4)

Årets Resultat                                                                     6.421,74

 

Beholdninger          Primo            Ultimo              Ændring

Kasse                     2.157,50        4.305,00            2.147,50

Bank                     70.071,37      61.502,13          -8.569,24

Totale likvider      72.228,87      65.807,13          -6.421,74

 

Noter til regnskabet:

 

1: Udstilling

Tilskud til dommeringen: 500,- (både 23 og 24 er opkrævet i år)

Indkøb af printertoner (farver er dyre men købes kun hvert andet år) og papir til katalog, lotteri og forplejning kr. 10.873,01

Gravering af pokaler fra sidste års udstilling, betalt i år kr. 1053,50 (gravering altid med året efter)

Dommerhonorar og kørsel kr. 2900,-

Indtjening stadepenge kr. 4530,-

Indtjening café og lotteri kr. 3598,50

 

2: Bank og hjemmeside

Kontogebyr, bank kr. 1250,-

Hjemmeside, host + domæne kr. 1196,13

 

3: Div.

Depotleje 3750,-

Flag 909,-    

 

4: Arrangementer

Vores andel af indkøb Grill hos Jack kr. 1698,75

Rep. møde fortjeneste Kr. 2473,-

 

Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskab, ingen stemte imod.

 

b. Kontingent: Bestyrelsen foreslår en stigning U 100,- V 200.- Familie 300,-

Knud spørger om det er pga. den nye forsikring. Hvilket heidi bekræfter. Fra og med nu har foreningen faste udgifter på 10.000 om året til forsikring, depot, bank og hjemmeside, hvilket skal dækkes af kontingentet.

Ingen stemte imod forslaget, som blev vedtaget.

 

 

4. Indkomne forslag

4a. vedrørende klubben.    4b. Indkomne forslag til DFfR’s repræsentantskabsmøde.
INGEN FORSLAG MODTAGET

 

5. Arbejdsplan for kommende år.

Kendte datoer:    4.maj                            Hvidkilde

25. maj                         Repræsentantskabsmøde – i år på Sjælland.

7.-9. juni                      Det Fynske Dyrskue

13.-14. Juli                   Ørbæk Marked.

17.-18. august              Arbejdsdag på depotet. Da der er borebiller i bunde og bukke skal alt ud og sprøjtes og males.

24. august                    Vaccination - om eftermiddagen. Dueforeningen på langeland ønsker at dyrlægen starter hos dem, da de pakker duerne i små kasser og alle mødes samme sted.

21. september              Hønsedag. Hos Yvonne

28.-29. september        Odense Vestfyn Udstilling

25.-27. oktober            Landsudstilling

15.-17. november         Langeland Udstilling

14.-15. december         SØM Udstilling i Vindinge hallen. 8 dage senere, pga håndbold. 

2025:             10. januar                     Nytårsbanko.

25. februar                   Generalforsamling

 

Hvis nogle ønsker besøg, så modtager foreningen altid gerne invitationer til sociale arrangementer.


6. Valg til bestyrelse.

Rune Pode  – modtager genvalg

Paul Frederiksen – modtager genvalg

Yvonne Isen– modtager ikke genvalg.

 

Knud siger, at Jesper og Martin kan melde sig. Han selv forbliver som suppleant da der er for langt at cykle rundt til møderne.

Jørgen: Jeg har også sagt lidt til Jesper, Men han siger nej tak, da han har for meget.

Martin siger, at det vil han gerne prøve.

Rune og Paul blev genvalgt 

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleant.

Knud og Ole blev genvalgt.

 

Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er Knud O. Andersen – modtager genvalg

Jack Modtager genvalg som revisorsuppleant.

 

7. Eventuelt.

Knud: I 22 havde vi nogle svenskere på besøg, sidste år besøgte vi dem. I år kommer de herned igen den 10-12. maj. Hvis nogle gerne vil invitere dem på besøg må I gerne sige til. Jeg kunne godt tænke mig at besøge Yvonne hvis hun er hjemme. Hun har arbejdsweekend så det skal være om formiddagen.

Vi ligger også ind i planlægningen at jer der var med på besøg sidste år og jer der er med i år inviteres til en kammerat skabsaften lørdag aften.  Der kommer mere info senere. Æg er også en mulighed.

 

Bjørn: Der kommer et andet hold svenskere 14 dage før. Kører lørdag morgen og skal se en opdrætter og skal se en opdrætter på vej hjem søndag.

Niels Erhardt kom med et forslag på vores generalforsamling, med et arrangement for nye avlere/medlemmer med introkursus om udstilling m.m. Dette var måske en mulighed fredag eftermiddag ude på dyrskuet, som et arrangement for alle foreninger, da der her er stille på pladsen og der er forskellige racer og bedømmelser der kan benyttes.

 

Jørgen: Jeg vil gerne sige mange tak for samarbejdet til Yvonne, det er rigtig ærgerligt at du ikke vil fortsætte. Vi er rigtig glade for at du fortsat vil være en aktiv del af foreningen og at vi kan afholde hønsedag hos jer.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige velkommen i bestyrelsen til Martin.

Bjørn hævede mødet og takkede for god ro og orden.

Herefter blev pokaler uddelt og kaffen serveret.

bottom of page