top of page

Repræsentantskabsmøde 10. juni

Den 10 Juni blev der i Vindinge hallen afholdt repræsentantskabsmøde fra hovedbestyrelsen.

De havde valgt det var her ved Fjerkræklubben Syd- Øst og Midtfyn det skulle holdes denne gang.

Ialt var der kommet knap 70 repræsentanter og medlemmer fra hele Danmark til og overvære mødet.

Hovedbestyrelsen ankom til morgenmad kl 10 hvor Jørgen chr. Og undertegnede serverede rundstykker for dem.

Kl 12 var der serveres middagsmad for de tilmeldte, hvor der samtidig bød sig tid til lidt snak på tværs af klubberne inden mødet skulle starte kl 13.

Da mødet gik i gang bød formand for dffr velkommen, samt ordstyreren forelagde dagsorden for mødet.

Mødet forløb sig stille og roligt og en masse ting blev diskuteret og vent, lige fra og mindes de ærede medlemmer som var gået bort det sidste års tid til hvad vi i klubberne og hovedforeningen kan gøre for og få nye og flere medlemmer.

De 2 forslag der var indkommet blev begge vedtaget med stort flertal.

Valget til bestyrelsen blev næsten uændret.

Det punkt kommer hovedbestyrelsen nok mere ind på i det grønne blad.

Men gode debatter og diskussioner så gik mødet ganske godt.

Efter mødet var slut blev der serveret kaffe med tilbehør og der blev igen tid til snak blandt klubber og hovedbestyrelsen..

Vi takker for at hovedbestyrelsen valgte og ligge deres møde her hos os.

På klubbens vegne Rune pode

bottom of page